Nguyễn Hà Phương Anh
    14 tháng 5
    Nguyễn Hà Phương Anh - Bài văn số 320

    Người ta thường nói trăm nghe không bằng một thấy, ấy vậy mà đâu phải lúc nào ta cũng nhìn được thấu những thứ ta đang thấy, cũng không phải lúc nào ta cũng nên tin những gì ta thấy. Thật thật giả giả, tin hay không tin, có ích hay không có ích cũng phải tùy vào trường hợp nhất định. Giống như câu chuyện hòn đá cũng vậy, nó vốn vô dụng bỗng một ngày trở thành quý giá bởi “rơi từ vũ trụ xuống đã mấy trăm năm” đặt ta vào vấn đề lớn về cách nhìn nhận giá trị trong cuộc sống.......

    14 tháng 5 lúc 21:04
    0