Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5

Khóa học gồm các video bài giảng, phiếu bài tập, bài kiểm tra, ... giúp học sinh hệ thống và ôn tập lại các kiến thức đã học, đồng thời được giới thiệu các kiến thức học ở lớp 5 có liên quan.

#Lớp 5 | olm-2.93129

Thông báo

Cô Hoàng Huyền

Chào các con. Tuần này sẽ là tuần cuối các con được giới thiệu kiến thức mới trong khóa học hè 2022 của OLM. Các con hãy ôn tập lại các phần kiến thức và kĩ năng đã học để tuần sau làm bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm thật tốt nhé!

Cô Hoàng Huyền

Với môn toán, ở tuần này chúng mình sẽ được giới thiệu một số kiến thức mới dựa trên kiến thức đã được học. Các con hãy xem video bài giảng để nắm được kiến thức, sau đó làm phần luyện tập và phiếu bài tập nhé.

Cô Hoàng Huyền

Như vậy trong tuần này, với môn toán, các con đã làm các bài kiểm tra khảo sát để tổng kết những kiến thức và kĩ năng đã ôn tập. Tuần tới, chúng mình sẽ được giới thiệu một số kiến thức mới dựa trên những kiến thức đã được học, các con cùng đón chờ nhé!

Tải thêm thông báo