꧁༺Lê Thanh Huyền༻꧂

Giới thiệu về bản thân

Kết bạn vioedu : 0133539928 hoặc ql8-0754. Hoc24 : https://hoc24.vn/vip/3751504540193
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Gọi số cần tìm là ab, ta có số mới là 2ab2.

Ta có: 2ab2 = ab x 36

2002 + ab x 10 = ab x 36

=> 2002 = ab x 26

=> ab = 2002 : 26 = 77

Vậy số cần tìm là : 77

Đây là 2 phân số tối giản nhé

Diện tích xung quanh căn phòng là:

\(\text{2 \times( 8 + 6 )\times3,5 = 98 (m^2 )}\)

Diện tích trần nhà là:

\(\text{8 \times 6 = 48 (m^2)}\)

Diện tích cần sơn quét phòng là: 

\(\text{98 + 48 - 8 = 138 (m^2)}\)

Đáp số : \(138m^2\)

7,15 x 8 + 7,15 + 7,15

= 7,15 x 8 + 7,15 x 2

= 7,15 x (8+2)

= 7,15 x 10

= 71,5

7,15 x 8 + 7,15 + 7,15

= 7,15 x 3 x 8

= 21,45 x 8 

= 171,6

at, apple, angle , angry , afternoon, avocado, always, arm, ant, actor, about,..

What time did you arrive at the stadium ?

Go and play with your friends. Don't stay at home.