Nguyễn Khánh Lộc

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Nội dung của bài tập đọc trên là:Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt và buồn chán.

Lúc bé, mẹ mua cho em một con chó bông. Từ đó, em rất thích các chú chó con. Biết em thích chó con, mẹ đã mua cho em một chú chó con để nuôi. Em đặt tên cho nó là Ki-ki.

Ki-ki nhà em rất khỏe và chạy nhanh. Ki-ki thuộc giống chó ta. Lông của Ki-ki màu vàng nhạt và rất mềm. Đôi mắt màu đen lay láy trong veo như hai hòn bi, trông rất tinh khôn. Chiếc mũi của Ki-ki rất thính và thường hay ngửi các đồ vật xung quanh. Thân mình chú thon nhỏ, cao gần đến đầu gối em. Tai Ki-ki luôn dựng đứng lên để nghe ngóng. Cái lưỡi của chú dài, màu hồng tươi. Đuôi Ki-ki có màu nâu, dài, cong veo và thường ngoe nguẩy khi mọi người "chựt chựt" vẫy gọi chú. Bốn chân ngắn và nhỏ như quả dưa chuột. Chú nặng khoảng bốn ki-lô-gam. Mỗi khi đi học về, Ki-ki thường ra tận cửa đón em. Chú vẫy vẫy cái đuôi mừng rỡ. Chú còn thè lưỡi liếm tay em. Khi em học bài, chú thường nằm dưới chân bàn. Thi thoảng, em dẫn chú đi dạo ngoài đường. Khi đó, chú chạy trước chạy sau vòng quang chân em. Ki-ki trông nhà rất giỏi, biết phân biệt người thân và kẻ lạ. Khi gặp người lạ, chú sủa rất to. Ban đêm, chú thường nằm ngoài cửa canh nhà. Ban ngày, chú thường chơi đùa trong sân.

Em yêu chú chó này lắm. Buổi tối, em thường ôm chú xem ti vi. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú trông nhà giỏi và mãi mãi làm bạn với em.

Lúc bé, mẹ mua cho em một con chó bông. Từ đó, em rất thích các chú chó con. Biết em thích chó con, mẹ đã mua cho em một chú chó con để nuôi. Em đặt tên cho nó là Ki-ki.

Ki-ki nhà em rất khỏe và chạy nhanh. Ki-ki thuộc giống chó ta. Lông của Ki-ki màu vàng nhạt và rất mềm. Đôi mắt màu đen lay láy trong veo như hai hòn bi, trông rất tinh khôn. Chiếc mũi của Ki-ki rất thính và thường hay ngửi các đồ vật xung quanh. Thân mình chú thon nhỏ, cao gần đến đầu gối em. Tai Ki-ki luôn dựng đứng lên để nghe ngóng. Cái lưỡi của chú dài, màu hồng tươi. Đuôi Ki-ki có màu nâu, dài, cong veo và thường ngoe nguẩy khi mọi người "chựt chựt" vẫy gọi chú. Bốn chân ngắn và nhỏ như quả dưa chuột. Chú nặng khoảng bốn ki-lô-gam. Mỗi khi đi học về, Ki-ki thường ra tận cửa đón em. Chú vẫy vẫy cái đuôi mừng rỡ. Chú còn thè lưỡi liếm tay em. Khi em học bài, chú thường nằm dưới chân bàn. Thi thoảng, em dẫn chú đi dạo ngoài đường. Khi đó, chú chạy trước chạy sau vòng quang chân em. Ki-ki trông nhà rất giỏi, biết phân biệt người thân và kẻ lạ. Khi gặp người lạ, chú sủa rất to. Ban đêm, chú thường nằm ngoài cửa canh nhà. Ban ngày, chú thường chơi đùa trong sân.

Em yêu chú chó này lắm. Buổi tối, em thường ôm chú xem ti vi. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú trông nhà giỏi và mãi mãi làm bạn với em.

Lúc bé, mẹ mua cho em một con chó bông. Từ đó, em rất thích các chú chó con. Biết em thích chó con, mẹ đã mua cho em một chú chó con để nuôi. Em đặt tên cho nó là Ki-ki.

Ki-ki nhà em rất khỏe và chạy nhanh. Ki-ki thuộc giống chó ta. Lông của Ki-ki màu vàng nhạt và rất mềm. Đôi mắt màu đen lay láy trong veo như hai hòn bi, trông rất tinh khôn. Chiếc mũi của Ki-ki rất thính và thường hay ngửi các đồ vật xung quanh. Thân mình chú thon nhỏ, cao gần đến đầu gối em. Tai Ki-ki luôn dựng đứng lên để nghe ngóng. Cái lưỡi của chú dài, màu hồng tươi. Đuôi Ki-ki có màu nâu, dài, cong veo và thường ngoe nguẩy khi mọi người "chựt chựt" vẫy gọi chú. Bốn chân ngắn và nhỏ như quả dưa chuột. Chú nặng khoảng bốn ki-lô-gam. Mỗi khi đi học về, Ki-ki thường ra tận cửa đón em. Chú vẫy vẫy cái đuôi mừng rỡ. Chú còn thè lưỡi liếm tay em. Khi em học bài, chú thường nằm dưới chân bàn. Thi thoảng, em dẫn chú đi dạo ngoài đường. Khi đó, chú chạy trước chạy sau vòng quang chân em. Ki-ki trông nhà rất giỏi, biết phân biệt người thân và kẻ lạ. Khi gặp người lạ, chú sủa rất to. Ban đêm, chú thường nằm ngoài cửa canh nhà. Ban ngày, chú thường chơi đùa trong sân.

Em yêu chú chó này lắm. Buổi tối, em thường ôm chú xem ti vi. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú trông nhà giỏi và mãi mãi làm bạn với em.

Lúc bé, mẹ mua cho em một con chó bông. Từ đó, em rất thích các chú chó con. Biết em thích chó con, mẹ đã mua cho em một chú chó con để nuôi. Em đặt tên cho nó là Ki-ki.

Ki-ki nhà em rất khỏe và chạy nhanh. Ki-ki thuộc giống chó ta. Lông của Ki-ki màu vàng nhạt và rất mềm. Đôi mắt màu đen lay láy trong veo như hai hòn bi, trông rất tinh khôn. Chiếc mũi của Ki-ki rất thính và thường hay ngửi các đồ vật xung quanh. Thân mình chú thon nhỏ, cao gần đến đầu gối em. Tai Ki-ki luôn dựng đứng lên để nghe ngóng. Cái lưỡi của chú dài, màu hồng tươi. Đuôi Ki-ki có màu nâu, dài, cong veo và thường ngoe nguẩy khi mọi người "chựt chựt" vẫy gọi chú. Bốn chân ngắn và nhỏ như quả dưa chuột. Chú nặng khoảng bốn ki-lô-gam. Mỗi khi đi học về, Ki-ki thường ra tận cửa đón em. Chú vẫy vẫy cái đuôi mừng rỡ. Chú còn thè lưỡi liếm tay em. Khi em học bài, chú thường nằm dưới chân bàn. Thi thoảng, em dẫn chú đi dạo ngoài đường. Khi đó, chú chạy trước chạy sau vòng quang chân em. Ki-ki trông nhà rất giỏi, biết phân biệt người thân và kẻ lạ. Khi gặp người lạ, chú sủa rất to. Ban đêm, chú thường nằm ngoài cửa canh nhà. Ban ngày, chú thường chơi đùa trong sân.

Em yêu chú chó này lắm. Buổi tối, em thường ôm chú xem ti vi. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú trông nhà giỏi và mãi mãi làm bạn với em.

Lúc bé, mẹ mua cho em một con chó bông. Từ đó, em rất thích các chú chó con. Biết em thích chó con, mẹ đã mua cho em một chú chó con để nuôi. Em đặt tên cho nó là Ki-ki.

Ki-ki nhà em rất khỏe và chạy nhanh. Ki-ki thuộc giống chó ta. Lông của Ki-ki màu vàng nhạt và rất mềm. Đôi mắt màu đen lay láy trong veo như hai hòn bi, trông rất tinh khôn. Chiếc mũi của Ki-ki rất thính và thường hay ngửi các đồ vật xung quanh. Thân mình chú thon nhỏ, cao gần đến đầu gối em. Tai Ki-ki luôn dựng đứng lên để nghe ngóng. Cái lưỡi của chú dài, màu hồng tươi. Đuôi Ki-ki có màu nâu, dài, cong veo và thường ngoe nguẩy khi mọi người "chựt chựt" vẫy gọi chú. Bốn chân ngắn và nhỏ như quả dưa chuột. Chú nặng khoảng bốn ki-lô-gam. Mỗi khi đi học về, Ki-ki thường ra tận cửa đón em. Chú vẫy vẫy cái đuôi mừng rỡ. Chú còn thè lưỡi liếm tay em. Khi em học bài, chú thường nằm dưới chân bàn. Thi thoảng, em dẫn chú đi dạo ngoài đường. Khi đó, chú chạy trước chạy sau vòng quang chân em. Ki-ki trông nhà rất giỏi, biết phân biệt người thân và kẻ lạ. Khi gặp người lạ, chú sủa rất to. Ban đêm, chú thường nằm ngoài cửa canh nhà. Ban ngày, chú thường chơi đùa trong sân.

Em yêu chú chó này lắm. Buổi tối, em thường ôm chú xem ti vi. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú trông nhà giỏi và mãi mãi làm bạn với em.

Lúc bé, mẹ mua cho em một con chó bông. Từ đó, em rất thích các chú chó con. Biết em thích chó con, mẹ đã mua cho em một chú chó con để nuôi. Em đặt tên cho nó là Ki-ki.

Ki-ki nhà em rất khỏe và chạy nhanh. Ki-ki thuộc giống chó ta. Lông của Ki-ki màu vàng nhạt và rất mềm. Đôi mắt màu đen lay láy trong veo như hai hòn bi, trông rất tinh khôn. Chiếc mũi của Ki-ki rất thính và thường hay ngửi các đồ vật xung quanh. Thân mình chú thon nhỏ, cao gần đến đầu gối em. Tai Ki-ki luôn dựng đứng lên để nghe ngóng. Cái lưỡi của chú dài, màu hồng tươi. Đuôi Ki-ki có màu nâu, dài, cong veo và thường ngoe nguẩy khi mọi người "chựt chựt" vẫy gọi chú. Bốn chân ngắn và nhỏ như quả dưa chuột. Chú nặng khoảng bốn ki-lô-gam. Mỗi khi đi học về, Ki-ki thường ra tận cửa đón em. Chú vẫy vẫy cái đuôi mừng rỡ. Chú còn thè lưỡi liếm tay em. Khi em học bài, chú thường nằm dưới chân bàn. Thi thoảng, em dẫn chú đi dạo ngoài đường. Khi đó, chú chạy trước chạy sau vòng quang chân em. Ki-ki trông nhà rất giỏi, biết phân biệt người thân và kẻ lạ. Khi gặp người lạ, chú sủa rất to. Ban đêm, chú thường nằm ngoài cửa canh nhà. Ban ngày, chú thường chơi đùa trong sân.

Em yêu chú chó này lắm. Buổi tối, em thường ôm chú xem ti vi. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú trông nhà giỏi và mãi mãi làm bạn với em.

Lúc bé, mẹ mua cho em một con chó bông. Từ đó, em rất thích các chú chó con. Biết em thích chó con, mẹ đã mua cho em một chú chó con để nuôi. Em đặt tên cho nó là Ki-ki.

Ki-ki nhà em rất khỏe và chạy nhanh. Ki-ki thuộc giống chó ta. Lông của Ki-ki màu vàng nhạt và rất mềm. Đôi mắt màu đen lay láy trong veo như hai hòn bi, trông rất tinh khôn. Chiếc mũi của Ki-ki rất thính và thường hay ngửi các đồ vật xung quanh. Thân mình chú thon nhỏ, cao gần đến đầu gối em. Tai Ki-ki luôn dựng đứng lên để nghe ngóng. Cái lưỡi của chú dài, màu hồng tươi. Đuôi Ki-ki có màu nâu, dài, cong veo và thường ngoe nguẩy khi mọi người "chựt chựt" vẫy gọi chú. Bốn chân ngắn và nhỏ như quả dưa chuột. Chú nặng khoảng bốn ki-lô-gam. Mỗi khi đi học về, Ki-ki thường ra tận cửa đón em. Chú vẫy vẫy cái đuôi mừng rỡ. Chú còn thè lưỡi liếm tay em. Khi em học bài, chú thường nằm dưới chân bàn. Thi thoảng, em dẫn chú đi dạo ngoài đường. Khi đó, chú chạy trước chạy sau vòng quang chân em. Ki-ki trông nhà rất giỏi, biết phân biệt người thân và kẻ lạ. Khi gặp người lạ, chú sủa rất to. Ban đêm, chú thường nằm ngoài cửa canh nhà. Ban ngày, chú thường chơi đùa trong sân.

Em yêu chú chó này lắm. Buổi tối, em thường ôm chú xem ti vi. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú trông nhà giỏi và mãi mãi làm bạn với em.

Lúc bé, mẹ mua cho em một con chó bông. Từ đó, em rất thích các chú chó con. Biết em thích chó con, mẹ đã mua cho em một chú chó con để nuôi. Em đặt tên cho nó là Ki-ki.

Ki-ki nhà em rất khỏe và chạy nhanh. Ki-ki thuộc giống chó ta. Lông của Ki-ki màu vàng nhạt và rất mềm. Đôi mắt màu đen lay láy trong veo như hai hòn bi, trông rất tinh khôn. Chiếc mũi của Ki-ki rất thính và thường hay ngửi các đồ vật xung quanh. Thân mình chú thon nhỏ, cao gần đến đầu gối em. Tai Ki-ki luôn dựng đứng lên để nghe ngóng. Cái lưỡi của chú dài, màu hồng tươi. Đuôi Ki-ki có màu nâu, dài, cong veo và thường ngoe nguẩy khi mọi người "chựt chựt" vẫy gọi chú. Bốn chân ngắn và nhỏ như quả dưa chuột. Chú nặng khoảng bốn ki-lô-gam. Mỗi khi đi học về, Ki-ki thường ra tận cửa đón em. Chú vẫy vẫy cái đuôi mừng rỡ. Chú còn thè lưỡi liếm tay em. Khi em học bài, chú thường nằm dưới chân bàn. Thi thoảng, em dẫn chú đi dạo ngoài đường. Khi đó, chú chạy trước chạy sau vòng quang chân em. Ki-ki trông nhà rất giỏi, biết phân biệt người thân và kẻ lạ. Khi gặp người lạ, chú sủa rất to. Ban đêm, chú thường nằm ngoài cửa canh nhà. Ban ngày, chú thường chơi đùa trong sân.

Em yêu chú chó này lắm. Buổi tối, em thường ôm chú xem ti vi. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú trông nhà giỏi và mãi mãi làm bạn với em.