Lê Minh Vũ

Giới thiệu về bản thân

Chuẩn bị comback :))
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Số cây bưởi có trong vườn là:

568 + 165 = 733 ( cây )

Vậy số cây bưởi có trong vườn là: 733 cây

Cạnh của mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích của mảnh đất hình vuông là:

24 × 24 = 576 (m2)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

576 : 36 = 16 (m)

Số bị trừ là:

65,4 : 2 = 32,7

Số trừ là:

(32,7 + 4,3) : 2 = 18,5

 

Nếu coi từ nửa đêm đến bây giờ là 4 phần bằng nhau thì thời gian từ bây giờ đến nửa đêm là 3 phần như thế.

Từ nửa đêm đến nửa đêm tiếp theo là 24 giờ.

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 3 + 3 = 10 (phần)

Thời gian từ nửa đêm đến bây giờ là:

24 : 10 x 4 = 9,6 (giờ)

Vậy bây giờ là 9 giờ 36 phút.

Đáp số: 9 giờ 36 phút

Điều đó đúng 

Vì: Khi nhìn thấy quả mơ sẽ có phản xạ có điều kiện là tiết nước bọt mà khi tiết nước bọt thì đội kèn ko thể trập đc kèn.

Diện tích viên gạch hình vuông là:

30 x 30 = 900 (cm2)

Diện tích căn phòng là:

200 x 900 = 180000 (cm2)

Đổi: 180000 cm2 = 18m2

Đáp số: 18m2

Số đó là:

3,4 x 25 : 100 = 0,85

Vậy số đó là: 0,85

Tổng vận tốc 2 xe là:

270 : 3 = 90 ( km/giờ )

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 ( phần )

Vận tốc ô tô đi từ B là:

90 : 9 x 4 = 40( km/giờ )

Vận tốc ô tô đi từ A là:

90 - 40 = 50 ( km/giờ )

 

Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{c}=\dfrac{c}{a}=\dfrac{a+b+c}{b+c+a}=1\)

=> \(\dfrac{a}{b}=1\Rightarrow a=b\)

=> \(\dfrac{b}{c}=1\Rightarrow b=c\)

=>\(\dfrac{c}{a}=1\Rightarrow c=a\)

Vậy a=b=c

 

 

Chiều dài của căn phòng hình chữ nhật là:

2 x 4 : ( 4 - 3 ) = 8 (m)

Chiều rộng của căn phòng hình chữ nhật là:

8 - 2 = 6 (m)

Diện tích của căn phòng hình chữ nhật là:

8 x 6 = 48 (m2)

Diện tích của viên gạch là:

2 x 2 = 4 (dm2) = 0,04m2

Số viên gạch cần lát là:

48 : 0,04 = 1200 (viên)

Đáp số: 1200 viên