Năm học mới 2023-2024 đã bắt đầu. Ban Quản trị OLM nhận được rất nhiều yêu cầu về phần số hóa Hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường đối với giáo viên (gọi tắt là Hồ sơ trong nhà trường) bao gồm: Kế hoạch giáo dục của giáo viên, Kế hoạch bài dạy (giáo án), Sổ theo dõi và đánh giá học sinh, Sổ chủ nhiệm (theo thông tư 32/2020/TT-BGDĐT). Ngoài các loại hồ sơ này, nhiều trường học còn muốn quản lý thêm Thời khóa biểu, Lịch báo giảng và một số hồ sơ khác để kiểm soát toàn diện hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường. 

Việc ứng dụng chuyển đổi số ở nhiều trường đang còn rất nhiều khó khăn do việc quản lý hồ sơ phân tán ở nhiều nền tảng, các luồng nghiệp vụ chưa hợp lý, dữ liệu lặp lại nhiều và không nhất quán, dẫn đến giáo viên gặp trở ngại khi sử dụng giải pháp chuyển đổi số mà nhà trường đã chọn. 

Nhằm giải quyết triệt để các vấn đề trên, Ban Quản trị OLM sẽ tổ chức buổi tập huấn:

Chủ đề Tập huấn: CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HỒ SƠ TRONG NHÀ TRƯỜNG.
Người tham dự: Đại diện Ban Giám hiệu; thầy/cô phụ trách tin học của nhà trường; các thầy/cô quan tâm đến ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý, giảng dạy; cán bộ quản lý cấp phòng, sở giáo dục và đào tạo.

Thời gian: 20:00-21:30 Thứ Sáu ngày 22/9/2023.
Hình thức: Trực tuyến trên kênh Youtube của OLM (cần đăng ký để nhận thông tin phòng họp).
Form đăng ký: https://olm.vn/s/quanlyhoso 

loading...

Thông tin thêm về buổi tập huấn xin liên hệ thầy Hoàn: 0915 343 532.
Xin trân trọng cảm ơn!