Như vậy nhiệm kì hè 2022 đã kết thúc, cũng là lúc các bạn Cộng tác viên hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhìn lại nhiệm kì hè vừa qua, BTQ OLM cảm ơn sự đóng góp tích cực của tất cả các em trong việc trả lời câu hỏi, giúp đỡ bạn bè, xây dựng cộng đồng hỏi đáp OLM ngày càng phát triển. Để tỏ lòng cảm ơn đến những đóng góp của các em, BQT OLM gửi tặng đến các em món quà nhỏ theo danh sách bên dưới.

 

STT HỌ VÀ TÊN LINK TRANG CÁ NHÂN OLM MỨC THƯỞNG
1 Nguyễn Thị Thương Hoài https://olm.vn/thanhvien/1655474456545 500.000đ
2 Lê Minh Vũ https://olm.vn/thanhvien/vic_leminhvu 400.000đ
3 Xyz https://olm.vn/thanhvien/xyzquynhdi 400.000đ
4 Phùng Phạm Quỳnh Trang https://olm.vn/thanhvien/13807079746918 400.000đ
5 Nguyễn Phương Thảo https://olm.vn/thanhvien/14822109364990 300.000đ
6 Huy Tú https://olm.vn/thanhvien/phuongeieu 300.000đ
7 Lê Michael https://olm.vn/thanhvien/13856299890623 200.000đ
8 Nguyễn Việt Hoàng https://olm.vn/thanhvien/282357244191 200.000đ
9 Nguyễn Ngọc Anh Minh https://olm.vn/thanhvien/18823767720 200.000đ
10 Hoàng Thị Hiền Thương https://olm.vn/thanhvien/309424765857 100 coin
11 Bùi Mạnh Hải https://olm.vn/thanhvien/14994205844017 100 coin
12 DangTung https://olm.vn/thanhvien/14887164590429 100 coin

 

OLM sẽ liên hệ các bạn được giải để trao thưởng.

Những bạn được thưởng trong danh  sách này sẽ được làm Cộng tác viên của OLM trong nhiệm kì năm học mới 2022.