Như vậy, học kì 1 năm học 2022 - 2023 đã kết thúc, cũng là lúc các bạn CTV của OLM kết thúc nhiệm kì của mình.

Thay mặt Ban quản trị diễn đàn hỏi đáp OLM, thầy cảm ơn những đóng góp nhiệt tình, vô tư của các em Cộng tác viên trong thời gian vừa qua.

Những câu trả lời bài tập, những hỗ trợ cho mọi người của các em đã góp phần xây dựng nên tinh thần đoàn kết, tinh thần học hỏi và tương trợ của mọi người trong diễn đàn OLM.

Sau đây là danh sách các bạn đã được trao thưởng trong nhiệm kì vừa qua.

 

STT HỌ VÀ TÊN TRANG CÁ NHÂN MỨC THƯỞNG
1 Nguyễn Thị Thương Hoài https://olm.vn/thanhvien/1655474456545 500,000đ
2 Nguyễn Phương Thảo https://olm.vn/thanhvien/14822109364990 400,000đ
3 Lương Thị Vân Anh https://olm.vn/thanhvien/vananh12092011 300,000đ
4 Nguyễn Việt Hoàng https://olm.vn/thanhvien/282357244191 200,000đ
5 Đặng Đình Tùng https://olm.vn/thanhvien/14887164590429 200,000đ
6 Đoàn Trần Quỳnh Hương https://olm.vn/thanhvien/12a11_doantranquynhhuong 200,000đ
7 Trần Huỳnh Uyển Nhi https://olm.vn/thanhvien/6352724566749 100 coin

 

Thầy sẽ liên hệ với các bạn được giải để trao thưởng.

 

Các bạn có tên trong danh sách này tiếp tục được làm cộng tác viên nhiệm kì tiếp theo.

Biết ơn các em!