Hoạt động như : đón giao thừa cùng gia đình ,“Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2023”, kỷ niệm năm thứ 20 , ...

 

Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa.

Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2023" được khán giả mong đợi.