K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Có bao nhiêu từ Hán Việt có trong đoạn văn Trò chơi điện tử hay game, ban đầu được tạo ra như một hình thức giải trí lành mạnh. Nhưng hiện nay, hiện tượng nghiện game đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với học sinh. Nghiện game được so sánh với việc nghiện ma túy và được xem như một loại bệnh lý tâm thần bởi nó có thể gây tác hại đến sức khỏe và tinh thần của người chơi. Ngoài ra,...
Đọc tiếp

Có bao nhiêu từ Hán Việt có trong đoạn văn

Trò chơi điện tử hay game, ban đầu được tạo ra như một hình thức giải trí lành mạnh. Nhưng hiện nay, hiện tượng nghiện game đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với học sinh. Nghiện game được so sánh với việc nghiện ma túy và được xem như một loại bệnh lý tâm thần bởi nó có thể gây tác hại đến sức khỏe và tinh thần của người chơi. Ngoài ra, nghiện game cũng có thể gây ra các hành vi lệch lạc và bạo lực, như giết người hay cướp của. Điều này rất đáng lo ngại vì nó có thể dẫn đến việc sa sút nghiêm trọng trong học tập và làm cho đầu óc của người chơi không còn sáng suốt. Việc chơi game quá nhiều không mang lại bất cứ lợi ích gì cho người chơi, chỉ gây hại cho sức khỏe và tinh thần. Chúng ta cần phải nhận thức được nguy hiểm của nghiện game và tránh xa nó.

Ai làm đc mik tick xanh choa!!!

   
0
4 phút trước

Sau 1 tháng tiền gửi tiết kiệm là:

40+40*1%=40,4(tr đồng)

Sau 2 tháng tiền gửi tiết kiệm là:
40+40*1%*2=40,8(tr đồng)

Vậy

6 phút trước

a) Góc EAF là góc giữa hai đường trung trực của AB và AC. Do đó, góc EAF sẽ bằng 180o - góc A = 180o - 100o = 80o.

b) Để chứng minh AO là tia phân giác của góc EAF, ta cần chứng minh rằng góc EAO = góc FAO.

Ta biết rằng góc EAO = góc BAO = \(\dfrac{1}{2}\) góc BAC = \(\dfrac{1}{2}\cdot\) 100o = 50o (vì AO là đường trung trực của AB).
Tương tự, góc FAO = góc CAO = \(\dfrac{1}{2}\) góc CAB = \(\dfrac{1}{2}\cdot\) 100o = 50o (vì AO là đường trung trực của AC).
Vì góc EAO = góc FAO, nên AO là tia phân giác của góc EAF.

Gọi vận tốc thật của thuyền là x(km/h)

(ĐK: x>10)

Vận tốc lúc đi là x+10(km/h)

Vận tốc lúc về là x-10(km/h)

Độ dài quãng đường lúc đi và lúc về là bằng nhau nên ta có:

4(x+10)=5(x-10)

=>5x-50=4x+40

=>x=90(nhận)

Vậy: Khoảng cách từ A đến B là \(4\left(90+10\right)=400\left(km\right)\)

10 phút trước

2/7 x ( 1/6 + 2/6 + 3/6 )

= 2/7 x 6/6

= 2/7 x 1

=2/7

10 phút trước

\(\dfrac{1}{6}\times\dfrac{2}{7}+\dfrac{2}{7}\times\dfrac{2}{6}+\dfrac{3}{6}\times\dfrac{2}{7}\)

\(=\dfrac{2}{7}\left(\dfrac{1}{6}+\dfrac{2}{6}+\dfrac{3}{6}\right)\)

\(=\dfrac{2}{7}\times1=\dfrac{2}{7}\)

9 phút trước

Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên của Úc giảm có thể do tỷ lệ sinh giảm và tỷ lệ tử vong tăng. Tuy nhiên, dân số Úc vẫn tăng do:
1. Di dân từ nước ngoài: Đây là động lực tăng trưởng lớn nhất, hơn cả mức trước COVID. Có 619.600 di dân đến từ nước ngoài và 232.600 người rời đi vào năm 2023, dẫn đến sự gia tăng ròng đối với dân số 387.000 người của Úc.
2. Tăng trưởng dân số tự nhiên: Mặc dù tỷ lệ sinh giảm và tỷ lệ tử vong tăng, nhưng dân số tự nhiên vẫn tăng thêm 109.800 người vào năm 2023.

7 phút trước

TK:

  Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên của Úc giảm có thể do tỷ lệ sinh giảm và tỷ lệ tử vong tăng. Tuy nhiên, dân số Úc vẫn tăng do:
- Di dân từ nước ngoài: Đây là động lực tăng trưởng lớn nhất, hơn cả mức trước COVID. Có 619.600 di dân đến từ nước ngoài và 232.600 người rời đi vào năm 2023, dẫn đến sự gia tăng ròng đối với dân số 387.000 người của Úc.
- Tăng trưởng dân số tự nhiên: Mặc dù tỷ lệ sinh giảm và tỷ lệ tử vong tăng, nhưng dân số tự nhiên vẫn tăng thêm 109.800 người vào năm 2023.

\(\dfrac{1}{2^2}< \dfrac{1}{1\cdot2}=1-\dfrac{1}{2}\)

\(\dfrac{1}{3^2}< \dfrac{1}{2\cdot3}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\)

...

\(\dfrac{1}{2013^2}< \dfrac{1}{2012\cdot2013}=\dfrac{1}{2012}-\dfrac{1}{2013}\)

Do đó: \(A=\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+...+\dfrac{1}{2012^2}+\dfrac{1}{2013^2}< 1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{2012}-\dfrac{1}{2013}\)

=>\(A< 1-\dfrac{1}{2013}< 1\)

8 phút trước

thanks nguyễn lê phước thịnh ;)