Bài toán 16

Bài toán 16

Đường đi ngắn nhất từ một đỉnh đến đỉnh đối diện của hình hộp chữ nhật.
30 tháng 8 2014 lúc 12:28
Bài toán 15

Bài toán 15

Lấy bao nhiêu chiếc tất để có được một đôi tất cùng màu?
15 tháng 8 2014 lúc 15:33
Bài toán 14

Bài toán 14

Tính toán lương thực cho đơn vị bộ đội
14 tháng 8 2014 lúc 20:15
Bài toán 13

Bài toán 13

Qua sông bằng bao nhiêu chuyến?
9 tháng 8 2014 lúc 8:47
Bài toán 12

Bài toán 12

Con thuyền đỗ trên bến.
8 tháng 8 2014 lúc 18:31
Bài toán 11

Bài toán 11

Bao nhiêu hình vuông trong bàn cờ?
1 tháng 8 2014 lúc 16:30
Bài toán 10

Bài toán 10

10 túi tiền vàng của nhà buôn.
30 tháng 7 2014 lúc 7:36
Bài toán 9

Bài toán 9

đo độ cao của một cây
28 tháng 7 2014 lúc 11:30
Bài toán 8

Bài toán 8

3 bạn thông minh.
19 tháng 7 2014 lúc 20:46
Bài toán 7

Bài toán 7

Bài toán tháp Hà Nội (4 đĩa)
18 tháng 7 2014 lúc 8:34

Bảng vàng - Toán vui 454