Kiêu Hoang My

Giới thiệu về bản thân

Hãy miêu tả đôi chút về bản thân bạn!!!
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

đánh trống,

chống gậy,

chèo bẻo,

leo trèo,

quyển truyện,

câu chuyện,

trung thành,

chung sức,

truyền thống,

chim chuyền cành,

thủy chung,

trở ngại,

xe chở gạch

Chúc hạn học tốt nhé