Như vậy hè 2023 đã kết thúc, chúng ta đã bước vào năm học mới, cũng là lúc các bạn CTV của OLM kết thúc nhiệm kì của mình.

Thay mặt Ban quản trị diễn đàn hỏi đáp OLM, thầy cảm ơn những đóng góp nhiệt tình, vô tư của các em Cộng tác viên trong thời gian vừa qua.

Những câu trả lời bài tập, những hỗ trợ cho mọi người của các em đã góp phần xây dựng nên tinh thần đoàn kết, tinh thần học hỏi và tương trợ của mọi người trong diễn đàn OLM.

OLM tổng kết trong hè vừa qua và trao giải thửng đến các bạn có thành tích cao nhất, dựa theo tiêu chí: 

- Số câu chất lượng: Chỉ những câu được tính trong câu trả lời mà đúng chính xác không coppy mới được tính là câu chất lượng.

-Văn Hóa ứng xử: Lời giải không copy, nhiệt tình khi trả lời, bênh vực khi bạn bè bị bạn khác cmt chế diễu, có đóng góp ý tưởng hay.

Sau đây là danh sách các bạn đã được trao thưởng trong nhiệm kì vừa qua.

STT

HỌ VÀ TÊN

LINK TRANG CÁ NHÂN

HẠNG

THƯỞNG

1

Nguyễn Xuân Thành

https://olm.vn/thanhvien/508679268318

Nhất

500 000 đ

2

Lê Song Phương

https://olm.vn/thanhvien/9299887874566

Nhì

400 000 đ

3

Lê Minh Vũ

https://olm.vn/thanhvien/vic_leminhvu

Nhì

400 000 đ

4

Nguyễn Đức Trí

https://olm.vn/hoi-dap/thanh-vien/tri_meo

Ba

300 000 đ

5

Đoàn Trần Quỳnh Hương

https://olm.vn/thanhvien/6116815797729

200 000 đ

6

Đăng Đinh Tùng

https://olm.vn/thanhvien/14887164590429

200 000 đ

7

Nguyễn Thành Đạt

https://olm.vn/thanhvien/ndt11223344

Năm

100 coin

8

Bảo Trâm

https://olm.vn/thanhvien/14708001852182

Khuyến Khích

50 coin

9

Nguyễn Thành Vinh

https://olm.vn/thanhvien/270415033394

Khuyến Khích

50 coin

Thầy sẽ liên hệ với các bạn được giải để trao thưởng.

Cảm ơn cô Thương Hoài đã hỗ trợ thầy trong việc trao giải thưởng này.

Biết ơn các em!