Ôn tập hè lớp 8 lên lớp 9

Ôn tập hè lớp 8 lên lớp 9

Khóa học ôn tập hè lớp 8 lên lớp 9 của OLM cho ba môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh giúp học sinh củng cố các kiến thức của lớp 8 chuẩn bị cho lớp 9 và giới thiệu một số kiến thức mới ở lớp 9.

#Lớp 9 | olm-2.153948

Thông báo

Thầy Đức Anh

Riêng với môn toán, sau khi hoàn thành các bài giảng này, các em có thể học chương hàm số bậc nhất (nếu muốn) tại link dưới đây. (click vào "Xem thêm").

Xem thêm
Thầy Đức Anh

Riêng với môn toán, sau khi hoàn thành các bài giảng này, các em có thể học chương trình lớp 9 (nếu muốn) tại link dưới đây. (click vào "Xem thêm").

Xem thêm
Cô Ngô Phương

Với môn Tiếng Anh, tuần này chúng ta tìm hiểu các Phrasal Verbs - Cụm động từ. Tất cả phrasal verbs trong bài được tổng hợp từ lớp 6 cho đến lớp 9. Đây là phần kiến thức quan trọng thi vào 10 cũng như thi đại học sau này.

Tải thêm thông báo
XẾP HẠNG TRONG KHÓA HỌC