Nguyen Dang Phuc

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyen Dang Phuc
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Bởi vì nếu cho đá vào trước, thể tích của đá quá lớn, không thể lọt vào các kẽ hở của nước như đường và làm nước tràn ra ngoài

 

Các chất được cấu tạo từ các phân tử và nguyên tử. Các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng

 

Không có máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại

 

\(=\dfrac{120.100+48.100}{21.74+21.126}=\dfrac{100.\left(120+48\right)}{21.\left(74+126\right)}=\dfrac{100.168}{21.200}=\dfrac{200.84}{21.200}=\dfrac{84}{21}=4\)

\(\dfrac{4}{9}:\dfrac{5}{7}=\dfrac{4}{9}\cdot\dfrac{7}{5}=\dfrac{28}{45}\)

tấm vải xanh dài: 48m

tấm vải đỏ dài: 12m

\(\dfrac{7}{8}+\dfrac{13}{16}:26-\dfrac{6}{24}.\left(-2\right)^3=\dfrac{7}{8}+\dfrac{1}{32}-\dfrac{1}{4}.\left(-8\right)=\dfrac{29}{32}-\left(-2\right)=\dfrac{93}{32}\)

\(\dfrac{27}{60}-\dfrac{15}{120}+9\dfrac{3}{10}-\dfrac{33}{24}=\dfrac{9}{20}-\dfrac{1}{8}+\dfrac{93}{10}-\dfrac{11}{8}=\left(\dfrac{9}{20}+\dfrac{93}{10}\right)-\left(\dfrac{1}{8}+\dfrac{11}{8}\right)=\dfrac{39}{4}-\dfrac{3}{2}=\dfrac{33}{4}\)

26/5 - x = 5

x = 26/5 - 5

x = 1/5

Hình như đề bài sai hoặc thiếu rồi bạn ơi